เกี่ยวกับหัวใจ

หัวใจ เป็นอวัยวะกล้ามเนื้อซึ่งสูบเลือดทั่วหลอดเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หัวใจมนุษย์ปกติเต้น 72 ครั้งต่อนาที สูบเลือดประมาณ 4.7-5.7 ลิตรต่อนาที


ღ ღ เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจ มี 2 เส้นหลัก ได้แก่
1. เส้นเลือดหัวใจด้านขวา
2. เส้นเลือดหัวใจด้านซ้าย ซึ่งแตกแขนงใหญ่ออกเป็น 2 แขนง คือ
➤ แขนงซ้ายที่มาด้านหน้า (Left anterior descending artery)
➤ แขนงซ้ายที่อ้อมไปด้านหลัง (Left circumflex artery)

◉ พลาค (Plaque) ภัยร้ายของหลอดเลือด
➤ พลาคเป็นคราบที่เกิดจากการสะสมของคลอเลสเตอรอลชนิดเลว (LED) แคลเซียม และสารต่างๆ ในเลือด เช่น เม็ดเลือดขาว
➢ เมื่อเลือดเรา มี LED มาก ร่วมกับภาวะการอักเสบของผิวหนัง หลอดเลือดแดง จะทำให้เกิดการสะสมของคราบพลาค ที่ผนังหลอดเลือด

◉ โรคหลอดเลือดแดงแข็ง (Artherosclerosis)
➤ คือโรคที่มีการสะสมของพลาคที่ผนังหลอดเลือดทำให้เลือดมีลักษณะแข็ง ไม่ยืดหยุ่น และมีช่องว่างลดลง หรือตีบตัน
➢ ถ้าเกิดที่หลอดเลือดหัวใจก็จะทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบ
◉ หลอดเลือดอุดตัน
➤ เมื่อหลอดเลือดมีการสะสมของพลาคมากขึ้นเรื่อยๆ จนเหลือช่องว่างมากกว่า 50% จะทำให้ความเร็วในการไหลเวียนของเลือดเพิ่มขึ้น และไปกระแทกผนังหลอดเลือด หรือหลุดเข้าไปในกระแสเลือด และไปอุดตันเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะอื่นๆ ได้
◉ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart Attack)
➤ คือภาวะที่เกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอุดตัน จนเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ จึงทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายในบริเวณที่เลือดไปเลี้ยงไม่ถึง
◉ อาการของโรคหัวใจ
➢ เจ็บหน้าอกเมื่อมีการออกกำลังกาย หรือใช้แรงมาก
➢ หอบ เหนื่อยง่าย
➢ ใจสั่น
➢ ขาบวม มักเป็นตอนสายๆ เกิดจากหัวใจข้างขวาทำงานลดลง ทำให้การไหลเวียนเลือดที่ขาไม่ดี
➢ เป็นลมวูบ หมดสติ
◉ ภาวะแทรกซ้อน
➢ หัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure) เกิดจากหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงได้ทั่วร่างกาย ทำให้เกิดการคั่งของเลือดที่หัวใจ ปอด และอวัยวะต่างๆ
➢ หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับกระแสไฟฟ้าในหัวใจเนื่องจากความเสียหายของหัวใจ
➢ ลิ้นหัวใจรั่ว
➢ หลอดเลือดสมองอุดตัน ทำให้เป็นอัมพาต
◉ ปัจจัยเสี่ยง
➤ ปัจจัยเสี่ยงหลัก
➢ มีภาวะความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานหลายปี
➢ มีระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง
➢ สูบบุหรี่
➤ ปัจจัยเสี่ยงรอง
➢ ผู้ชายที่อายุมากกว่า 40 ปี และ ผู้หญิงที่อายุมากกว่า 50 ปี
➢ มีประวัติในครอบครัว
➢ เป็นโรคเบาหวาน
➢ ขาดการออกกำลังกาย
➢ คนอ้วน
➢ ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
➢ ผู้ที่มีความเครียดเรื้อรัง
◉ การรักษา
➤ การรักษาตามอาการ
➢ ให้ยาตามอาการโรค เช่น ยาขยายหลอดเลือด ยาละลายลิ่มเลือด ยาลดอัตราการเต้นของหัวใจ ยาลดระดับไขมันในเลือด ยาลดความดันเลือด และยาขับปัสสาวะในกรณีมีภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นต้น
➤ การขยายหลอดเลือดที่ตีบตันโดยการไม่ผ่าตัด
➢ การผ่านสายสวน (Percutaneous Coronary Intervention) โดยใช้บอลลูน (Balloon Angioplasty) หรือ ขดลวด (Stent)
➤ การรักษาโดยการผ่าตัด
➢ การทำบายพาส (Coronary Artery Bypass Graft)
◉ การป้องกัน
➢ ควบคุมระดับไขมัน และน้ำตาลในเลือด
➢ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ การพักผ่อนไม่เพียงพอ
➢ หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ
➢ ทำจิตใจให้สบายไม่เครียด
➢ ควบคุมน้ำหนัก
➢ รับประทานอาหารให้หลากหลาย ครบหมู่ และสมดุล


◉ อาหารเพื่อสุขภาพโรคหัวใจ
✔️ น้ำสมุนไพรรวมจากสมุนไพรฤทธิ์เย็น, เย็นกลาง, ร้อน, อุ่น
✔️ น้ำมันปลา
✔️ ไฟโตสเตอรอล
✔️ AstaQ
✔️ วิตามินรวมและแร่ธาตุ (ชาย)
✔️ วิตามินรวมและแร่ธาตุ (หญิง)
✔️ โคลีนและวิตามิน บี
✔️ งาดำ
✔️ ทับทิม
✔️ น้ำทับทิม
✔️ น้ำมันจมูกข้าว

◉ อาหารสุขภาพที่แนะนำ จะไม่รบกวนกับยาละลายลิ่มเลือดใดๆ สามารถรับประทานร่วมกันได้โดยปลอดภัย
➢ น้ำมันจมูกข้าวและไฟโตสเตอรอล ช่วยลดไขมันในเลือด
➢ งาดำ ช่วยลดการเกิดตะกอน (Plaque) ในผนังเลือด

View all ...