โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)

ความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกาย ซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

◉ โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) คือ
➤ ความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกาย ซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น
➤ โรคเบาหวาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. เบาหวานแบบพึ่งพาอินซูลิน (Insulin-dependent diabetes mellitus)
2. เบาหวานแบบไม่พึ่งพาอินซูลิน (Non-Insulin-dependent diabetes mellitus)
◉ เบาหวานแบบพึ่งพาอินซูลิน
➢ ร่างกายจะไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ เนื่องจากตับอ่อนถูกทำลาย ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะภูมิต้านทานตนเอง
➢ โอกาสพบได้น้อย (ประมาณ 5-10%) มักพบตั้งแต่วัยเด็ก
➢ ผู้ป่วยต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลินเท่านั้น รับประทานยาไม่ได้
◉ เบาหวานแบบไม่พึ่งพาอินซูลิน
➢ ร่างกายเกิดภาวะดื้ออินซูลิน (Insulin resistance) คือร่างกายสามารถผลิตอินซูลินได้ แต่ไม่สามารถออกฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ ทำให้ตับอ่อนต้องผลิตอินซูลินออกมามากกว่าปกติ และทำงานหนัก
➢ พบได้ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยเบาหวาน (99% ในประเทศไทย)
➢ โอกาสเสี่ยงได้แก่กรรมพันธุ์, ความอ้วน, อายุที่เพิ่มขึ้น (มักมากกว่า 40 ปี), ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง และระดับไขมันในเลือดสูง, ความเครียด
◉ อาการของโรคเบาหวาน
➢ ปัสสาวะบ่อย ➢ น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว ➢ แผลหายยาก ➢ หิวบ่อย ➢ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ➢ สายตาพร่ามัว ➢ อ่อยเพลีย ➢ เหนื่อยง่าย ➢ ติดเชื้อในช่องคลอด ➢ มือชา เท้าชา ➢ กระหายน้ำบ่อย
◉ ระดับน้ำตาลในเลือด

◉ ภาวะแทรกซ้อน ภาวะเบาหวานจะทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆ ตีบลง และเสียหาย จึงส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ มากมาย ได้แก่
➢ จอตาเสื่อม อาจทำให้ตาบอด
➢ ไตเสื่อม อาจเกิดภาวะไตวาย เนื่องจากไตทำงานหนัก
➢ การทำงานของระบบประสาทเสื่อม เช่น มือ เท้าชา สมรรถภาพทางเพศลดลง
➢ มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจสูง
➢ มากกว่า 70% ของผู้ป่วยเบาหวานตาย เนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
➢ มักเป็นแผลเรื้อรัง รักษาหายยาก เช่น แผลที่เท้า

◉ การดูแล รักษา
➢ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติ
➢ ควบคุมอาหาร
➢ ควบคุมน้ำหนัก
➢ รับประทานยา หรือฉีดยาตามแพทย์สั่ง
➢ หมั่นตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือด
➢ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
➢ พักผ่อนให้เพียงพอ◉ อาหารเพื่อสุขภาพโรคเบาหวาน
✔️ น้ำสมุนไพรรวมจากสมุนไพรฤทธิ์เย็น, เย็นกลาง, ร้อน, อุ่น
✔️ AstaQ
✔️ เลซิติน
✔️ มะรุม
✔️ ขมิ้นชัน
✔️ ลูทีน ซีแซนทีน
✔️ โคลีนและวิตามิน บี
✔️ เจียวกู่หลาน
✔️ เห็ดหลินจือ
✔️ สารสกัดจากเห็ดเห็ด
✔️ ขิง
✔️ สารสกัดจากใบบัวบก
✔️ สารสกัดจากเมล็ดองุ่น
✔️ ถั่งเช่า (ชาย)
✔️ ถั่งเช่า (หญิง)

View all ...