โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

เมื่อหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย การเคลื่อนที่ของเลือดภายในหลอดเลือดจะส่งแรงกระทำต่อผนังหลอดเลือด ทำให้เกิดความดันภายในหลอดเลือด เราเรียกความดันนั้นว่า ความดันโลหิต

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)
◉ ความดันโลหิต (Blood Pressure)

เมื่อหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย การเคลื่อนที่ของเลือดภายในหลอดเลือดจะส่งแรงกระทำต่อผนังหลอดเลือด ทำให้เกิดความดันภายในหลอดเลือด เราเรียกความดันนั้นว่า ความดันโลหิต

◉ การวัดความดันโลหิต
ในการวัดระดับความดันโลหิตจะแสดงผลออกมา 2 ค่า คือ
➢ ความดันบน (Systolic Pressure) คือค่าความดันในหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจบีบตัว
➢ ความดันล่าง (Diastolic Pressure) คือค่าความดันในหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจคลายตัว
ღ บน ≥ 140 มม. ปรอท / ล่าง ≥ 90 มม. ปรอท = ความดันสูง
ღ บน 120 - 139 มม. ปรอท / ล่าง 80 - 89 มม. ปรอท = ความดันเกือบสูง
ღ บน ﹤120 มม. ปรอท / ล่าง ﹤80 มม. ปรอท = ความดันปกติ

◉ ความดันโลหิตสูงเกิดจาก
▷ กลุ่มไม่ทราบสาเหตุ (Essential Hypertension หรือ Primary Hypertension)

➢ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนี้ ร้อยละ 95
➢ ถึงแม้จะไม่ทราบสาเหตุ แต่มักมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ การรับประทานเค็ม (มากกว่า 5.8 กรัม ต่อ วัน) อายุมากขึ้น กรรมพันธุ์ ความอ้วน ความเครียด การสูบบุหรี่ และการดื่มเหล้า
▷ กลุ่มทราบสาเหตุ (Secondary Hypertension)
➢ เกิดจากโรค และภาวะต่างๆ ได้แก่ โรคไต หลอดเลือดแดงตีบ มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ และการใช้ยาบางชนิด เช่น ยาคุมกำเนิด

◉ อาการของผู้ที่ภาวะความดันโลหิตสูง
➢ กว่าร้อยละ 90 ของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงไม่มีอาการใดๆ
➢ ปวดศีรษะ อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย อาการปวดศีรษะจะพบในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมาก (ความดันบนมากกว่า 180 มม. ปรอท และความดันล่างมากกว่า 110 มม. ปรอท)
➢ เลือดกำเดาไหล พบประมาณร้อยละ 17 ของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
➢ อาการอื่นๆ ที่อาจพบได้ เช่นหน้าแดง มึนงง หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ เป็นลมหมดสติ เจ็บหน้าอก ตามัว แขนขาบวม

◉ ความดันโลหิตสูง คือ มฤตยูเงียบ
ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเป็นเวลานานเรื้อรัง จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผนังหลอดเลือด และจะนำพาไปสู่โรคร้ายที่เป็นอันตรายแก่ชีวิต
➢ โรคหลอดเลือดสมอง มีโอกาสเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
➢ โรคหัวใจ เช่น หัวใจวาย หลอดเลือดหัวใจตีบ หลอดเลือดแข็ง
➢ ไตวาย
➢ โรคจอตา
➢ ความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุสำคัญของการโป่งพองของหลอดเลือดแดง

◉ การรักษา
▷ แนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

➢ ลดการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การรับประทานอาหารมัน เค็ม
➢ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และควบคุมน้ำหนัก
➢ หมั่นออกกำลังกาย และทำจิตใจให้ผ่อนคลาย
▷ ใช้ยาลดความดันโลหิตซึ่งมีหลายกลุ่ม ได้แก่
➢ ACE inhibitors ยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความดันโลหิต
➢ Calcium Chanel Blockers มีฤทธิ์ยาขยายหลอดเลือด และลดแรงบีบตัวของหัวใจ โดยปิดกั้นการซึมผ่านของแคลเซี่ยมเข้าสู่กล้ามเนื้อหัวใจ
➢ Beta Blockers มีฤทธิ์ลดปริมาณเลือดที่ถูกบีบออกจากหัวใจ โดยปิดกั้นระบบประสาทอัตโนมัติ
➢ Diuretic มีฤทธิ์ขับน้ำ และเกลือออกจากปัสสาวะ

◉ การควบคุม ป้องกัน ดูแล
➢ ควบคุมน้ำหนัก (BMI ไม่เกิน 23 กก./ม²)
➢ ลดอาหารมัน เค็ม เลือกรับประทานผัก ผลไม้ให้มากขึ้น
➢ ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
➢ จำกัดปริมาณการดื่มสุรา (ชายไม่เกิน 2 หน่วยต่อวัน หญิงไม่เกิน 1 หน่วยต่อวัน
➢ งดการสูบบุหรี่
➢ ทำจิตใจให้สบายไม่เครียด


◉ อาหารเพื่อสุขภาพความดันโลหิตสูง
สำหรับผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงแนะนำว่าต้องรับประทานยาลดความดันโลหิตเป็นหลัก ต้องดูแลโดยแพทย์ตลอด ผู้ที่งดยาเอง มักจะมีความดันโลหิตสูง
✔️ น้ำสมุนไพรรวมจากสมุนไพรฤทธิ์เย็น, เย็นกลาง, ร้อน, อุ่น
✔️ AstaQ
✔️ เลซิติน
✔️ กระเทียม
✔️ น้ำมันปลา
✔️ ทับทิม
✔️ น้ำทับทิม
✔️ เห็ดหลินจือ
✔️ สารสกัดจากเห็ด
✔️ มะรุม
✔️ โสม

View all ...