สตรีวัยทอง

สตรีวัยทอง หรือสตรีวัยหมดประจำเดือน (Menopause) หรือวัยหมดระดู คือการที่มีการขาดหายไปของระดู เกิดขึ้นติดต่อกัน 12 เดือน หมายถึง สตรีในวัย 40 – 59 ปี ที่มีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงเนื่องจากรังไข่หยุดทำงาน หยุดสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอร์โรน

Menopause
◉ วัยทอง หมายถึง
วัยของผู้หญิงและผู้ชายที่มีอายุในช่วง 40-59 ปี ซึ่งอยู่ระหว่างวัยเจริญพันธุ์และวัยผู้สูงอายุ เป็นวัยที่ความสามารถในการผลิตฮอร์โมนเพศลดน้อยลงจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และมีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพได้ง่าย เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคกระดูกพรุน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น
◉ สตรีวัยทอง หรือสตรีวัยหมดประจำเดือน (Menopause) หรือวัยหมดระดู คือการที่มีการขาดหายไปของระดู เกิดขึ้นติดต่อกัน 12 เดือน หมายถึง สตรีในวัย 40 – 59 ปี ที่มีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงเนื่องจากรังไข่หยุดทำงาน หยุดสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอร์โรน ซึ่งทำให้สิ้นสุดการมีประจำเดือนอย่างถาวรร่วมด้วยกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาตามมา แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
◎ ระยะก่อนหมดประจำเดือน (perimenopause)
เป็นระยะเริ่มของการหมดประจำเดือนทำให้สตรีมีประจำเดือนมาผิดปกติ ร่วมกับมีอาการทางร่างกาย เช่น ร้อนวูบวาบ มึนศีรษะ อ่อนเพลีย อารมณ์จะแปรปรวน ซึ่งระยะนี้จะเกิดประมาณ 2-3 ปี
◎ ระยะหมดประจำเดือน (menopause)
เป็นระยะที่เริ่มตั้งแต่การหมดประจำเดือนมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี
◎ ระยะหลังหมดประจำเดือน (postmenopause)
เป็นระยะที่เริ่มตั้งแต่หลังหมดประจำเดือนมาแล้ว 1 ปี ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ช่องคลอดตีบแคบ กระดูกพรุน และเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆได้ง่าย
❤ วัยทอง หรือ วัยหมดประจำเดือน (Menopause)
◉ อาการผู้หญิงวัยทอง
◎ อาการระยะสั้น

➣ ประจำเดือนมาไม่ปกติ มาติดกันหรือห่างจากกันมาก บางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติ
➣ อาการร้อนวูบวาบ (Hot flush) จากการแปรปรวนของระดับฮอร์โมนทำให้ร่างกายควบคุมอุณหภูมิผิดปกติ เป็นอาการทางร่างกายที่พบได้บ่อยที่สุดในสตรีวัยทอง มักมีอาการร้อนวูบวาบบริเวณลำตัวส่วนบน โดยเฉพาะบริเวณหน้า คอและอก แล้วกระจายไปส่วนล่างหรือส่วนบน มีส่วนน้อยจะกระจายไปทั่วร่างกาย อาการมักจะเป็นประมาณ 3-4 นาที โดยจะมีอาการมากในช่วง 2-3 ปี แรก หลังหมดประจำเดือน และจะค่อยๆ ลดลงใน 1-2 ปี นอกจากนั้นอาจมีอาการเหงื่อออก หนาวสั่น ลำตัวเย็นชื้น วิตกกังวล หรือรู้สึกใจสั่นได้ อาการเหล่านี้อาจทำให้คุณภาพชีวิตลดลง โดยอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะคงอยู่ประมาณ 1-2 ปี หลังจากเข้าสู้วัยหมดระดู อย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้อาจมีจนถึง 10 ปี หรือมากกว่านั้น ในหญิงบางรายเป็นปัญหาหลักที่ทำให้หญิงวัยหมดระดูมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษา
➣ นอนไม่หลับ อันเป็นผลของอาการร้อนวูบวาบ
➣ ด้านจิตใจ มักพบเกิดอาการซึมเศร้า อารมณ์หงุดหงิด มีความวิตกกังวลง่าย
➣ ปัญหาทางช่องคลอดและระบบปัสสาวะ ช่องคลอดแห้ง จากระดับเอสโตรเจนที่ลดลง การมีสารคัดหลั่งผิดปกติ ทำให้มีปัญหาในการร่วมเพศ มีอาการคัน อาการการอักเสบของช่องคลอด มดลูก และช่องคลอดหย่อน ความต้องการทางเพศลดลง
➣ โอกาสมีลูกน้อยลง จากการตกไข่ที่ไม่แน่นอน และไม่สามารถมีลูกได้อย่างถาวร หลังประจำเดือนไม่มาเต็ม 1 ปี
➣ ผิวหนังเหี่ยวแห้ง ขาดความยืดหยุ่น เป็นแผล และกระได้ง่าย
➣ เต้านมเล็กลง หย่อน ไม่เต่งตึง
◎ อาการระยะยาว
➣ ระบบหัวใจและหลอดเลือด
หลังหมดประจำเดือน ร่างกายจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันมากขึ้น เนื่องจากจากการขาดเอสโตรเจน เพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนทำหน้าที่สำคัญในการลดไขมันไม่ดี LDL
➣ โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)
จะมีความแข็งแรงของกระดูกลดลงทำให้มีกระดูกหักง่าย หากเกิดขึ้นที่ตำแหน่งสำคัญ เช่น กระดูก สะโพก อาจทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้ โดยปกติฮอร์โมนเอสโตรเจนจะช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและยับยั้งการทำลายของกระดูก ดังนั้นการขาดเอสโตรเจนของวัยหมดประจำเดือนจะทำให้มีการทำลายเนื้อกระดูกมากขึ้นถึงร้อยละ 5 ต่อปี จนเกิดเป็นโรคกระดูกพรุนตามมา โดยเฉพาะบริเวณกระดูกสันหลัง กระดูกข้อมือ และกระดูกสะโพก เป็นต้น ซึ่งการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone mass density: BMD) จะช่วยในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน จึงทำให้แพทย์เริ่มการรักษาโรคกระดูกพรุนเพื่อป้องกันกระดูกหักที่จะเกิดขึ้นตามมาได้
➣ ปัญหาของทางเดินปัสสาวะ
ผลจากระดับกระดูกสันหลังที่ลดลงทำให้เยื่อบุผนังท่อปัสสาวะบางลง และกระเพาะปัสสาวะหย่อนยาน ทำให้มีอาการแสบร้อนขณะปัสสาวะ และมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
➣ น้ำหนักขึ้นและเริ่มอ้วน
ผลของการลดระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนทำให้มีผลต่อระบบการเผาผลาญอาหาร ทำให้มีการสะสมไขมันบริเวณหน้าท้องมากขึ้น


◉ อาหารเพื่อสุขภาพสตรีวัยทอง
✔️ไบโอแฟลก(สารสกัดจากเมล็ดแฟลกซ์)
✔️พริมโรส
✔️ แคลเซี่ยม
✔️ งาดำ
✔️ คอลลาเจน
✔️ ลูทีน ซีแซนทีน
✔️ โคลีนและวิตามิน บี
✔️ วิตามินรวมและแร่ธาตุ (ชาย)
✔️ วิตามินรวมและแร่ธาตุ (หญิง)
✔️ สารสกัดจากชาเขียว อีจีซีจี
✔️ ขมิ้นชัน
✔️ ถั่งเช่า (ชาย)
✔️ ถั่งเช่า (หญิง)
✔️ โสม
✔️ ทับทิม
✔️ น้ำทับทิม
✔️ แอสตาแซนธิน
✔️ ขิง
✔️ น้ำสมุนไพรรวมจากสมุนไพรฤทธิ์เย็น, เย็นกลาง, ร้อน, อุ่น
✔️ กวาวเครือขาว

View all ...