โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis)

Osteoarthritis โรคข้อเสื่อม กระดูกสันหลัง กระดูกคอ กระดูกสะโพกเสื่อม หมอนรองกระดูกเสื่อม เข่าเสื่อม กระดูกบาง กระดูกทรุด เป็นความผิดปกติของข้อ เป็นอาการที่กระดูกอ่อน (Cartilage) ในข้อต่อกระดูกเสื่อมสภาพจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ

◉ โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis)

◎ Osteoarthritis โรคข้อเสื่อม กระดูกสันหลัง กระดูกคอ กระดูกสะโพกเสื่อม หมอนรองกระดูกเสื่อม เข่าเสื่อม กระดูกบาง กระดูกทรุด เป็นความผิดปกติของข้อ เป็นอาการที่กระดูกอ่อน (Cartilage) ในข้อต่อกระดูกเสื่อมสภาพจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
เช่น อายุ การใช้งาน เป็นต้น โดยเฉพาะข้อเข่าเสื่อม การเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อน ส่งผลให้กระดูกเสียดสีกันหรือเกิดแรงกดมากขึ้น จนทำให้เจ็บบริเวณข้อต่อและขยับข้อต่อลำบาก หากไม่รีบรักษา อาการอาจรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ โดยทั่วไปแล้ว Osteoarthritis มักเกิดบริเวณข้อนิ้วมือ เข่า สะโพก กระดูกสันหลัง และเกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่พบได้บ่อยในช่วงเข้าสู่วัยกลางคน และพบได้เพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะผู้สูงวัยอายุมากกว่า 50 ปี

◉ สาเหตุของข้อเสื่อม
➤ สาเหตุเกิดจากความเสื่อมของร่างกาย ทำให้เกิดความไม่สมดุลในการสร้าง การทำลาย และการซ่อมแซมภายในข้อ ทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อ (Cartilage) ถูกทำลายอย่างช้าๆ เป็นผลให้กระดูกอ่อนผิวข้อสึกกร่อน
✱ กระดูกอ่อนผิวข้อ มีคอลลาเจนไทพ์-ทู เป็นส่วนประกอบหลัก ขณะที่ผิวหนังจะเป็นไทพ์-วัน
✱ คอลลาเจนไม่ได้คงอยู่ตลอดไป แต่จะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น
✱ เมื่ออายุเข้าสู่วัย 30 ปี อัตราการสร้างจะลดลงร้อยละ 1.5 ในทุก ๆ ปี และเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
➤ Osteoarthritis เกิดจากเนื้อเยื่อระหว่างข้อต่อกระดูกหรือกระดูกอ่อนบางลง ชำรุด และสึกหรอ ทำให้ไม่สามารถลดแรงกระแทกระหว่างกระดูกได้เท่าเดิม จนเกิดอาการต่าง ๆ ขึ้น หากกระดูกอ่อนเสื่อมสภาพลงมาก จนทำให้กระดูกเสียดสีกันโดยตรง ผู้ป่วยอาจมีกระดูกงอก (Bone Spurs) ขึ้นมาบริเวณข้อต่อนั้นด้วย
➤ โดยปกติ เมื่อกระดูกอ่อนชำรุดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ร่างกายจะมีกลไกซ่อมแซมและรักษาด้วยตนเอง แม้ยังไม่สามารถระบุได้ถึงสาเหตุที่แน่ชัด แต่ Osteoarthritis อาจเกิดจากความผิดพลาดของกระบวนการซ่อมแซมในร่างกาย หรืออาจเกิดจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ต่อไปนี้
➣ อายุ
ประสิทธิภาพการซ่อมแซมกระดูกข้อต่อที่สึกหรอ และการส่งเลือดไปเลี้ยงข้ออาจลดลงตามอายุ
➣ โรคอ้วน
ผู้ป่วยโรคอ้วนมักเผชิญอาการ Osteoarthritis บริเวณเข่าและสะโพก เพราะข้อต่ออาจรับน้ำหนักมากเกินไป ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายมากขึ้น
➣ เพศ
ผู้หญิงมีแนวโน้มเป็น Osteoarthritis มากกว่าผู้ชาย
➣ พันธุกรรม
Osteoarthritis อาจถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้
เคยได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายบริเวณข้อต่อ
เช่น เคยกระดูกหักบริเวณใกล้ ๆ ข้อต่อ เคยป่วยเป็นข้อต่อติดเชื้อ หรือเคยได้รับบาดเจ็บบริเวณเอ็น ซึ่งอาจส่งผลต่อความแข็งแรงของข้อต่อ
➣ ใช้งานข้อต่อหนักเกินไป
อาจพบในกลุ่มนักกีฬา ผู้ที่ต้องยกของหนัก หรือผู้ที่ต้องทำงานด้วยการใช้สว่านลม
◉ ภาวะแทรกซ้อนของข้อเสื่อม
อาการของ Osteoarthritis อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก และอาจเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้อาการป่วยรุนแรงขึ้น หากปล่อยไว้โดยไม่รักษา การขยับท่าทางหรือการเคลื่อนไหวร่างกายจะถูกจำกัดลง ทำให้ขาดอิสระในการใช้ชีวิต หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวันลำบากมากขึ้น ทั้งนี้ ภาวะแทรกซ้อนของ Osteoarthritis อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของข้อต่อที่มีอาการ และความรุนแรงของอาการด้วย
◎ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่
➣ มีอาการปวดเรื้อรัง
➣ เสียการทรงตัว  
➣ เสี่ยงต่อการหกล้ม
➣ ภาวะขาดเนื้อเยื่อระหว่างข้อต่อ เพราะกระดูกอ่อนเสื่อมสภาพ หรือสลายตัวเร็วเกินไป
➣ เส้นเอ็นและเอ็นยึดข้อต่อขาดความเสถียร
➣ เลือดออกภายในข้อต่อ
➣ ข้อต่อติดเชื้อ
➣ กระดูกหักล้า
➣ กระดูกตายจากการขาดเลือด
➣ เส้นประสาทถูกกดทับ (เกิดขึ้นใน Osteoarthritis บริเวณกระดูกสันหลัง)
➣ กล้ามเนื้ออ่อนแรง มักเกิดขึ้นเมื่อข้อต่อเจ็บปวดจนไม่สามารถใช้งานได้
➣ ข้อต่อผิดรูป (ปุ่มกระดูกเล็ก ๆ จะเกิดขึ้นเมื่อกระดูก 2 ชิ้นมาบรรจบกัน)
◉ คุณมีอาการเช่นนี้หรือไม่?
➣ ปวดตามข้อต่างๆ
➣ ได้ยินเสียงลั่น ดังกรอบแกรบในข้อ
➣ ข้อติด ขยับข้อได้ยาก (โดยเฉพาะช่วงเวลาเช้า และหลังตื่นนอน)
➣ มีอาการปวด ข้อบวม ข้อโก่งผิดรูปร่าง
✱ อาการดังกล่าวบ่งบอกถึงภาวะข้อเสื่อม ซึ่งมีสาเหตุจากการที่กระดูกอ่อนบริเวณของข้อถูกทำลาย จนไม่สามารถสร้าง และซ่อมแซมได้ทัน ทำให้กระดูกอ่อนสึกกร่อน ไม่สามารถรับน้ำหนัก หรือแรงกระแทกต่างๆได้ ถ้าผิวข้อสึกกร่อนมากขึ้นจนถึงเนื้อกระดูกใต้ผิวข้อ จะเกิดอาการอักเสบ และเจ็บปวดรุนแรง จนไม่สามารถรับน้ำหนักจากการทำกิจวัตรประจำวันได้
◉ การป้องกันข้อเสื่อม

แม้ยังไม่มีวิธีป้องกันที่แน่นอน เพราะยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรค แต่ผู้ป่วยอาจลดความเสี่ยงในการเกิด Osteoarthritis ได้ เช่น
➣ ลดน้ำหนัก เพื่อช่วยลดอาการตึงบริเวณข้อต่อ
➣ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ
➣ ออกกำลังกาย เช่น เดินเร็ว แอโรบิค ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที หรือ 2 ชั่วโมงครึ่ง)
➣ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจทำให้ข้อต่อบาดเจ็บ เช่น การวิ่ง การยกน้ำหนัก เพราะอาจทำให้ข้อต่อรับแรงกระแทก รับน้ำหนักมากเกินไป
➣ หลีกเลี่ยงการนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน ควรปรับความสูงเก้าอี้ให้เหมาะสม และขยับเปลี่ยนท่าเป็นระยะ

➤ ทางเลือกหนึ่งที่อาจลดความเสี่ยงในการเกิด Osteoarthritis ได้...

◉ อาหารเพื่อสุขภาพโรคข้อเสื่อม
✔ น้ำมันปลา
✔ แคลเซียม
✔ ผงเยื่อหุ้มเปลือกไข่
✔ อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน
✔ คอลลาเจน
✔ แคลเซียม และแร่ธาตุ 72 ชนิด จากสาหร่ายทะเลสีแดง
✔ งาดำ
✔ เถาวัลย์เปรียง
✔ น้ำมันพริมโรส
✔ ขิง
✔ ขมิ้นชัน
✔ สารสกัดจากชาเขียว อีจีซีจี
✔ สารสกัดจากเมล็ดองุ่น

View all ...