ผู้ที่สูบบุหรี่ เป็นประจำ (SMOKERS)

ผู้ที่สูบบุหรี่ เป็นประจำ (SMOKERS) ◉ การสูบบุหรี่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ที่สูบบุหรี่มาเป็นเวลานาน อาจไม่พบมีการผิดปกติอะไรที่เห็นชัดเจน แต่ความจริงแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่อวัยวะต่างๆ ในร่างกายอย่างช้าๆ


◉ ผู้ที่สูบบุหรี่ เป็นประจำ (SMOKERS)
◉ การสูบบุหรี่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ที่สูบบุหรี่มาเป็นเวลานาน อาจไม่พบมีการผิดปกติอะไรที่เห็นชัดเจน แต่ความจริงแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่อวัยวะต่างๆ ในร่างกายอย่างช้าๆ หากปล่อยจนเกิดอาการ แสดงว่าโรคอาจจะดำเนินไปไกลแล้ว ดังนั้น จึงควรใส่ใจสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

◉ การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคที่ทำให้สมรรถภาพการทำงานของร่างกายเสื่อมลงและเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย การสูบบุหรี่ยังเป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งปอด พบว่า 90% ของโรคมะเร็งปอดในผู้ชายและ 79% ของโรคมะเร็งในผู้หญิงเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่
◉ อาการผิดปกติเบื้องต้นที่ควรมาพบแพทย์
➤ มีอาการระคายเคืองทางเดินหายใจอย่างสม่ำเสมอ
➤ ไอเรื้อรัง
➤ ไอมีเสมหะ หรือ มีเลือดปน
➤ มีอาการเจ็บบริเวณหน้าอก
➤ เหนื่อยง่ายกว่าปกติ
◉ โรค หรือความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่
➤ โรคระบบทางเดินอาหารจากบุหรี่
ในผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำจะพบว่ามีโอกาสเกิดแผลที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น การสูบบุหรี่จะทำให้แผลหายช้าและทำให้ยายับยั้งการหลั่งกรดบางชนิดทำงานได้ผลไม่ดี การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปากและหลอดอาหาร และถ้ามีการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยโอกาสเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น หลังจากที่เลิกสูบบุหรี่แล้วโอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งกลุ่มนี้จะลดลงอย่างรวดเร็วและเมื่อเลิกได้นาน 15 ปี พบว่าโอกาสเสี่ยงจะเท่ากับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
➤ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หรือ โรคถุงลมโป่งพอง
➤ โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer)
บุหรี่เป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคมะเร็งปอด ผู้ที่สูบบุหรี่เพียงวันละ 1 ซองจะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 10 เท่า สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่วันละ 2 ซองจะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 25 เท่า นอกจากนี้ยังพบอาการไอเรื้อรัง เสมหะมากและหายใจไม่สะดวกในผู้สูบบุหรี่ เมื่อตรวจการทำงานของปอด (pulmonary function test) จะพบความผิดปกติได้มากกว่าแม้ผู้สูบนั้นจะอายุน้อยก็ตาม มะเร็งปอด (CA Lung)
➤ โรคหลอดเลือดและเส้นเลือดหัวใจ
การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว (atherosclerosis) การสูบเพียงวันละ 4 มวนเป็นประจำพบว่าสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ สำหรับผู้สูบบุหรี่โดยที่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ในการเกิดโรคนี้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง พบว่าจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมากขึ้น
➤ ผลต่อการตั้งครรภ์
การสูบบุหรี่ทำให้โอกาสที่จะตั้งครรภ์ยากขึ้น ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และสูบบุหรี่จะทำให้ทารกมีน้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่าทารกปกติประมาณ 170 กรัม นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ เช่น รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด ทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นต้น
➤ โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย
➤ โรคผิวหนังเหี่ยวย่นก่อนวัย
◉ การพบพทย์และตรวจร่างกาย จะเป็นการช่วยดูแลสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ และเฝ้าระวังโรคร้ายแรงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จนเป็นปัญหาและรบกวนการดำเนินชีวิตได้ แต่แนวทางที่ดีที่สุด คือ การเลิกสูบบุหรี่
◉ หากต้องการจะเลิกบุหรี่ ควรทำอย่างไร

➢ ต้องมีกำลังใจที่เข้มแข็ง ทั้งจากตนเองและคนรอบข้าง โดยพยายามสร้างแรงจูงใจให้อยากเลิกบุหรี่
➢ ทำพฤติกรรมบำบัด โดยทั้งอุปกรณ์การสูบ ออกกำลังกาย หากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายความเครียด
➢ หากเลิกไม่ได้ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อใช้ยาช่วย ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเลิกบุหรี่ ประมาณ 40-60 %
➢ คนรอบข้างควรติดตามและให้กำลังใจ เพื่อป้องกันการกลับไปสูบใหม่
◉ หากเลิกบุหรี่แล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่
ผู้ที่สูบบุหรี่ทุกคน สามารถเลิกบุหรี่ได้ ถ้าได้รับคำแนะนำและกำลังใจที่ดี อาจจะมีผลข้างเคียงบ้าง เช่น มีอารมหงุดหงิด วิตกกังวล นอนไม่หลับ น้ำหนักตัวเพิ่ม หากเกิดอาการเหล่านี้แนะนำให้ดื่มน้ำเย็นๆ  หายใจเข้าออกลึกๆ ในเวลาที่รู้สึกหงุดหงิด ออกกำลังกายและควบคุมอารมณ์  เพราะหลังจากหยุดบุหรี่แล้วจะทำให้รับประทานอาหารได้มากขึ้น โดยอาการต่างๆ เหล่านี้จะหายไปภายใน 3-4 วัน


◉➢ เพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน อย่างลืมใส่ใจดูแลสุภาพ
◉ อาหารเพื่อสุขภาพผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ
➤ ทางเลือกหนึ่งที่อาจช่วยป้องกันโรคหรือภาวะการสูบบุหรี่เป็นประจำได้...

✔ ฟลาโวกลูแคน (Flavo Glucan) ➢ วิตามินซี, อะเซโรล่า เชอร์รี่, เบต้า-กลูแคน, ซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์, สารสกัดจากเห็ดหลินจือ, เห็ดยามาบูชิตาเกะ, เห็ดไมตาเกะ

✔ กระเทียม

✔ ถั่งเช่า (ชาย)

✔ ถั่งเช่า (หญิง)

✔ โสม

✔ ขมิ้นชัน

✔ เบต้า-กลูแคน

✔ สารสกัดจากชาเขียว อีจีซีจี

✔ เรสเวอราทอล (สารสกัดจากเปลือกองุ่นแดง)

✔ น้ำสมุนไพรรวมจากสมุนไพรฤทธิ์เย็น, เย็นกลาง, ร้อน, อุ่น

View all ...