Main page

Calcine เม็ดนมเสริมแคลเซียม

Calcine calcium health food กิฟฟารีน แคลซีน ผลิตภัณฑ์เม็ดเคี้ยว ผลิตภัณฑ์เด็ก ตรา กิฟฟารีน

180.00 บาท

Calcine calcium health food
● แคลเซียม มีบทบาทสำคัญมากต่อเด็กที่กำลังเจริญเติบโต โดยเฉพาะช่วงปีทอง (Growth spurt)
ในชาย : อายุ 10-16 ปี ผู้หญิง : อายุ 9-13 ปี หรือก่อนมีประจำเดือน) แล้วหากร่างกายได้รับแคลเซียมและปัจจัยอื่นอย่างเต็มที่ จะส่งผลให้มีส่วนสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6-11 ซม./ปี เด็กในช่วงปีทองจึงควรได้รับแคลเซียมวันละ 1,200 mg หรือดื่มนมให้ได้วันละ 4-6 แก้ว

● กิฟฟารีน แคลซีน มีหลายรส - มิลค์ แคลซีน - โกโก้ แคลซีน - สตรอเบอร์รี่เฟลเวอร์ แคลซีน - ออเร้นจ์เฟลเวอร์ แคลซีน ขนาด 100 เม็ด ราคา 180 บาท

กิฟฟารีน แคลซีน ผลิตภัณฑ์เม็ดเคี้ยว ผลิตภัณฑ์เด็ก ตรา กิฟฟารีน
ประกอบด้วย แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินดี

- ถ้าหากกิน 5-6 เม็ด จะได้รับแคลเซียมเทียบเท่ากับนม 1 แก้ว

กิฟฟารีน แคลซีน มีหลายรส
● มิลค์ แคลซีน รหัส 40742
100 เม็ด ราคา 180 บาท
เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์
อย. 13-1-03440-2-0046
● โกโก้ แคลซีน รหัส 40743
100 เม็ด ราคา 180 บาท
เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์
อย. 13-1-03440-2-0044
● สตรอเบอร์รี่เฟลเวอร์ แคลซีน รหัส 40744
100 เม็ด ราคา 180 บาท
เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์
อย. 13-1-03440-2-0049
● ออเร้นจ์เฟลเวอร์ แคลซีน รหัส 40745
- ขนาด 100 เม็ด ราคา 180 บาท
เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์
อย. 13-1-03440-2-0047

View all ...


   สินค้าที่เกี่ยวข้อง